ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.JPGΜονοφασικοί 3000 (Σειρά Β3)

Οι μονοφασικοί ασύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο και φέρουν πυκνωτή μονίμου λειτουργίας ο οποίος είναι τοποθετημένος μέσα στο κιβώτιο όπου βρίσκετε η κλέμμα ακροδεκτών.

Η ιπποδύναμή τους κυμαίνεται από 0.33 ΗΡ έως 3 ΗΡ στις 1500 στροφές ανά λεπτό και από 0.5 ΗΡ έως 3 ΗΡ στις 3000 στροφές ανά λεπτό. Ο βαθμός προστασίας τους είναι ΙΡ 54 και ανήκουν στην κλάση μονώσεως F. Η έδρασή τους μπορεί να γίνει με πέλματα (Β3) ή φλάντζα (Β5, Β14) ή και με τα δύο (έδραση τύπου Β3/Β5).

Οι συνθήκες λειτουργίας των μονοφασικών κινητήρων αναφέρονται παρακάτω:
  • Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : 300 C.
  • Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος : - 50 C.
  • Το υψόμετρο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1000m από την επιφάνεια της θάλασσας.
  • Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνά το 65% +- 15% στους 200 C.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις Ηλεκτροκινητήρα Μονοφασικού.JPG


ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.JPGΤριφασικοί 3000 (Σειρά Β3)

Οι κινητήρες είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC και συγκεκριμένα IEC 34-1 (γενικές απαιτήσεις διά περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές), IEC 72 (διαστάσεις), IEC 34-7 (Εδράσεως ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-5 (προστασία ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-9 (όρια στάθμης θορύβου).

Χαρακτηριστικά κατασκευής

Οι ηλεκτροκινητήρες είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο. Τα πέλματα της βάσης αποτελούν ενιαίο σώμα με το κέλυφος. Ο κλωβός των δρομέων κατασκευάζεται εκ καθαρού αλουμινίου. Οι ανεμιστήρες  είναι πλαστικοί. Οι δρομείς είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι με τη σφήνα, χωρίς τον ανεμιστήρα ο οποίος ζυγοσταθμίζεται ξεχωριστά. Τα κιβώτια των ακροδεκτών είναι τοποθετημένα εις το επάνω μέρος του ηλεκτροκινητήρα και μπορούν να περιστραφούν κατά 900 και στις τέσσερις διευθύνσεις.

Κλάση Μονώσεως
Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες κατασκευάζονται με κλάση μονώσεως F.
Βαθμός Προστασίας
Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ 55, σύμφωνα με τα IEC 34-5. 
Τάση και Συχνότητα
Οι ηλεκτροκινητήρες κατασκευάζονται μέχρι και την ισχύ των 3 KW σε τάση 230/400V και συχνότητα 50Hz. Από την ισχύ 4 KW και άνω κατασκευάζονται σε τάση 400/690V και συχνότητα 50Hz, δηλαδή μπορούν να εκκινήσουν μέσω διακόπτου αστέρος - τριγώνου.